Młodzieżowa samorządność

27 września 2022 r. zostały przeprowadzone naszej szkole wybory online do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów (przygotowaniem formularza wyborczego, rozesłaniem linku do głosowania poprzez e-dziennik) czuwała komisja.

Zgodnie z Regulaminem w skład Samorządu Uczniowskiego weszły osoby o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca SU – Maciej Szkotak z kl. 2a

Zastępca przewodniczącego – Maciej Płaczek z kl. 3a

II Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Kupiec z kl. 3c

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Agnieszka Ruta

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!