Podsumowanie projektu e-twenningowego „Our Book Club”

Szóstka uczennic naszej szkoły oraz dwójka nauczycieli języka angielskiego – p. Magdalena Podkówka i p. Paweł Duda uczestniczyli w okresie od października 2021 do maja 2022 w projekcie etwinningowym pod nazwą „Our Book Club”. Międzynarodowe przedsięwzięcie we współpracy z uczniami i nauczycielami z Grecji, Turcji, Francji i Hiszpanii miało na celu propagowanie czytelnictwa, ekologii, rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami web tools 2.0 oraz rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim. Uczniowie i nauczyciele we współpracy z równieśnikami z zagranicznych szkół systematycznie wykonywali zaplanowane wcześniej zadania, dokonywali ich analizy, a także omawiali rezultaty w trakcie comiesięcznych spotkań on-line. Podczas trwania tego wymagającego projektu wszyscy mieli okazje rozwijać swoje umiejętności posługiwania się narzędziami w postaci różnorodnych aplikacji, programów i urządzeń technologicznych a przy tym wymieniać się swoimi spostrzeżeniami z rówieśnikami z innych krajów.