Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów na zebranie, które odbędzie się we wtorek 22 listopada 2022 roku o godz. 16.30.