Wywiadówka

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów I LO na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się o godzinie 17:00 dnia 15 marca 2021 r. (tj. w poniedziałek) w trybie zdalnym. Następnie od godziny 17:30 na platformie Microsoft Teams będą możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.