Kategoria: „Młodzi Małopolanie.EU”

#MłodziMałopolanie.EU Inwestujemy w przyszłość Małopolski

Doświadczenie świata nauki i zmysłów w centrum nauki WOMAI, wizyta w Krakowskim Salonie Ekonomicznym i wreszcie wspólne spotkanie oraz możliwość wzajemnego poznania się – uczniowie i nauczyciele 18 szkół średnich z Małopolski podsumowali dziś w Krakowie projekt #MłodziMałopolanie.EU Dziękuję, że jesteście...

Młodzież – największa wartość Europy

Popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej, bo widzą w tym konkretne korzyści dla siebie i swojego otoczenia, wiedzą, czym są Fundusze Europejskie, widzą ich wpływ na rozwój regionu i potrafią podać przykłady konkretnych inwestycji – to główne wnioski...

„Młodzi Małopolanie.EU”

Nasza szkoła została zarekomendowana   do udziału w tym projekcie „Młodzi Małopolanie.EU”. Pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowany jest  projekt pt. #MłodziMałopolanie.EU, który będzie polegał na konsultacjach dotyczących: postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce, efektów...