Kalendarz imprez

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 

Zdarzenie – czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

01 IX 2021 r.

Wychowawcy klas

 

Ślubowanie klas pierwszych

X 2021

Wychowawcy klas pierwszych, Samorząd Uczniowski

Wieczorek zapoznawczy

29.09.2021

Wychowawcy klas pierwszych

Promocja książki

24.09.2021

p. A. Janczak,

p. K. Leżoń- Tabor

Wmontowanie kapsuły czasu/ Dzień Edukacji Narodowej

(krótka akademia)

15 X 2021

p. A. Bugajska
p. B. Golemo
p. A. Zarzycka

p. I. Jaroń- Romanowska

Jubileusz 100-lecia szkoły

23 X 2021 r.

Komitet organizacyjny

Rekolekcje dla maturzystów

X 2022

Wychowawcy klas trzecich po gimnazjum

ks. M. Kawa

Dzień Papieski
(forma inna niż wystawa i akademia)

15 X 2021 r.

p. P. Kołodziej

Święto Niepodległości,

(akademia)

10 XI 2021 r.

p. M. Bobro
p. M. Kacała- Niewiadomska

Półmetek

 

Klasy trzecie po szkole podstawowej

Andrzejki

XI 2021

SU, wychowawcy klas, pedagog

Mikołajki

6 XII 2021 r.

 SU, pedagodzy

Opłatek szkolny

(akademia)

22 XII .2021

p. K. Leżoń- Tabor

p. L. Ostręga

p. A. Zarzycka

p. O. Kopała

Studniówka

I/II 2022

Klasy trzecie po gimnazjum

Dzień Żołnierzy Wyklętych

(forma inna niż wystawa i akademia)

1 III 2022 r.

p. A. Ruta

p. O. Kopała

Dzień otwarty szkoły

21 III 2022

Komitet organizacyjny

Dzień Patrona Szkoły
(Konkurs o Tadeuszu Kościuszce)

24 III 2022 r.

p. W. Górowska- Kmieć

p. J. Jastrząb

p. J. Lech

Wyjazd maturzystów do Częstochowy

III/IV 2022

Ks. M. Kawa

p. J. Borsa

Dzień Katyński,
(forma inna niż wystawa)

13 IV 2022 r.

p. M. Piekielniak- Kozik

p. A Bugajska

Święto Konstytucji 3 Maja
(każda klasa prezentuje do wyboru: piosenkę, wiersz lub taniec)

3 V 2022 r.

Wychowawcy klas

p. A. Zarzycka

p. O. Kopała

Zakończenie roku szkolnego dla klas III

29  IV 2022r.

Klasy trzecie po szkole podstawowej

Piknik naukowy

31 V 2022

Cała społeczność szkolna, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów

Zakończenie Roku Szkolnego

24 VI 2022 r.

p. L. Lechowicz

p. M. Borsa

 

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Zdarzenie – czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 IX 2020 r.

Samorząd uczniowski, A. Janczak, M. Piekielniak -Kozik 3b

Ślubowanie klas pierwszych

23 IX 2020 r.

klasa 1 d, Samorząd Uczniowski

Rekolekcje dla maturzystów

X 2020 r.

wychowawcy klas trzecich,
ksiądz – przy zapewnieniu opieki uczniom lub zapewnienie rekolekcji w szkole

Dzień Edukacji Narodowej

13 X  2020 r.

Klasa 2c i 2f – akademia dla wybranych klas

Dzień Papieski

16 X 2020 r.

Wystawa: klasa 3b M Piekielniak – Kozik 

                 klasa  1a J. Lech

Święto Niepodległości

8 lub 12XI 2020 r.

Debata – A Ruta  transmisja dla               wszystkich klas

wystawa –  klasy 3a+3c

Mikołajki klasowe

4 lub 7 XII 2020 r.

Pedagog, SU, wychowawcy

Kiermasz Bożonarodzeniowy

XII 2020

Izabela Romanowska,
Monika Piekielniak – Kozik

Opłatek szkolny lub wspólna kolęda w wersji on-line

20 XII 2020r.

Przedstawienie – klasy 1b i 1d
nauczyciele

Studniówka

1 sobota ferii

Klasy trzecie

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 III 2021 r.

Wystawa: Klub Historyczny – W.Górowska-Kmieć oraz p. P.Kołodziej

Dzień Patrona Szkoły

24 III 2021 r.

Konkurs – I c – Anna Bugajska,
W. Górowska Kmieć

Wystawa + prezentacja multimedialna
o Kościuszce – biblioteka

 Kiermasz Wielkanocny

III 2021

Izabela Romanowska, 
Monika Piekielniak Kozik

Dzień Otwarty Szkoły

15 IV 2021 r.

Zespół organizacyjny

Dzień Katyński

13 IV 2021 r.

Wystawa: klasa II e – B.Golemo

                         II b – P. Kołodziej

Święto Konstytucji 3 Maja

3 V 2021r.

Wystawa: II a L. Lechowicz, II d A. Ruta  może być w formie filmu

 Piknik integracyjno – naukowy

31 V2021 r.

Zespół organizacyjny przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół, Absolwentów LO

Zakończenie roku szkolnego dla klas III

30  IV 2021 r.

Klasy drugie

Zakończenie roku szkolnego

25 VI 2020 r.

Klasy pierwsze, SU

Powiatowy Konkurs Historyczny „Niezłomni Bohaterowie”

Szanowni Państwo!Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącegoim. T ...
Czytaj Dalej

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Zdarzenie – czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

2 IX 2019 r.

samorząd Uczniowski, A. Janczak

Ślubowanie klas pierwszych

26 IX 2019 r.

klasa 1d, Samorząd Uczniowski

Wieczorek zapoznawczy

IX/X 2019 r.

wychowawcy wszystkich klas, SU, pedagog

Rekolekcje dla maturzystów

X 2019 r.

wychowawcy klas trzecich,

ks. M. Zembura

Dzień Edukacji Narodowej

11 X 2019 r.

klasy 2b i 1a

Dzień Papieski

16 X 2019 r.

wystawa: klasa 3b

Święto Niepodległości

8 lub 12 XI 2019r.

klasy  2a i 2c

Półmetek

30 XI 2019 r.

klasy drugie

Andrzejki

21 XI 2019 r.

SU, wychowawcy klas, pedagog

Mikołajki

Dzień Sportu

6 XII 2019 r.

 

pedagog, SU,

nauczyciele wychowania fizycznego

Opłatek szkolny

20 XII 2019 r.

klasy 1b i 1e

Studniówka

8 II 2020 r.

klasy trzecie

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 III 2020 r.

wystawa: klasa 3c

Dzień Patrona Szkoły

24 III 2020 r.

klasy 1c i 1f

Dzień Katyński

13 IV 2020 r.

wystawa: klasa 3a

Zakończenie roku szkolnego dla klas III

24 IV 2020 r. klasy drugie

Dzień Otwarty Szkoły

28 IV 2020 r.

komitet organizacyjny

Święto Konstytucji 3 Maja

3 V 2020 r.

wystawa: biblioteka szkolna

Zakończenie roku szkolnego

26 VI 2020 r.

klasy pierwsze, SU