Wyjazd studyjny do Brukseli dla uczestników projektu #MłodziMałopolanie.EU – zwiedzanie Gandawy

Podczas pierwszego dnia wyjazdu studyjnego do Brukseli dla uczestników projektu #MłodziMałopolanie.EU, zrealizowanego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego młodzi Małopolanie mogli bezpośrednio zaobserwować i zapoznać się z lokalnymi inwestycjami przeprowadzonymi ze wsparciem środków europejskich i porównać je z przedsięwzięciami inwestycyjnymi realizowanymi w naszym kraju.
Uczestnicy projektu zwiedzali Gandawę z przewodnikiem zagłębiając się również w średniowieczne zaułki, podziwiając domy cechowe zlokalizowane wzdłuż nabrzeży Korenlei i Greslei rzeki Leie, zamek Het Gravensteen, kościół św. Mikołaja jako przykład gotyku skaldyjskiego i okolice Placu Zbożowego, katedrę św. Bawona, klimatyczne kanały przecinające miasto. Naturalnie był też czas na wspólne posiłki i wzajemną integrację w niesamowicie przyjaznej atmosferze.