Wyjazd studyjny do Brukseli dla uczestników projektu #MłodziMałopolanie.EU – zwiedzanie instytucji Unii Europejskiej

Trzeci dzień wyjazdu studyjnego do Brukseli dla uczestników projektu #MłodziMałopolanie.EU, zrealizowanego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego miał najbardziej instytucjonalny charakter. Uczestnicy zobaczyli najpierw wystawę Experience Europe, a następnie wzięli udział w wydarzeniu promująco – informacyjnym dotyczącym Funduszy Europejskich. Podczas tego spotkania mogli jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat sposobów finansowania przedsięwzięć projektowych realizowanych w Unii Europejskiej, a także lepiej zrozumieć mechanizmy i struktury administracji europejskiej.
Kolejnym etapem była chwila relaksu podczas spaceru przez Park Leopolda i Esplandę im. Solidarności 1980, aby finalnie udać się na zwiedzanie Parlamentu Europejskiego i Domu Historii Europejskiej oraz finalnie Parlamentarium.