Nauczyciele

Kadra nauczycielska I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Dyrektor – mgr Michał Wolak

Z-ca Dyrektora – mgr Anna Janczak

Biblioteka
mgr Agnieszka Ruta
mgr Lucyna Wardzała

Biologia
mgr Olga Kopała
mgr Anna Zarzycka

Chemia
mgr Agnieszka Para
mgr Monika Piekielniak-Kozik

Doradztwo zawodowe
mgr Agnieszka Ruta

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Przemysław Kołodziej
mgr Monika Piekielniak-Kozik

Ekonomia w praktyce
mgr Leszek Lechowicz

Filozofia
dr Magdalena Bobro

Fizyka
mgr Marta Mikrut
mgr Michał Wolak

Geografia
mgr Leszek Lechowicz

Grafika komputerowa
mgr Michał Borsa

Historia
mgr Wioletta Górowska-Kmieć
mgr Przemysław Kołodziej
mgr Agnieszka Ruta

Historia i społeczeństwo
mgr Wioletta Górowska-Kmieć
mgr Przemysław Kołodziej
mgr Agnieszka Ruta

Informatyka
mgr Michał Borsa
mgr Wioletta Górowska-Kmieć

Język angielski
mgr Bożena Białas
dr Magdalena Bobro
mgr Anna Bugajska
mgr Paweł Duda
mgr Małgorzata Kacała-Niewiadomska
mgr Lidia Ostręga
mgr Magdalena Podkówka

Język angielski w biznesie
mgr Małgorzata Kacała-Niewiadomska

Język francuski
mgr Anna Węc

Język niemiecki
mgr Izabela Jaroń-Romanowska

Język polski
mgr Barbara Golemo
mgr Anna Janczak
mgr Janusz Lech
mgr Katarzyna Leżoń-Tabor
mgr Katarzyna Węgrzyn

Język rosyjski
mgr Izabela Jaroń-Romanowska
mgr Lucyna Wardzała

Matematyka
mgr Jolanta Jastrząb
mgr Mariusz Konieczny
mgr Barbara Puła

Matematyka w praktyce
mgr Mariusz Konieczny
mgr Barbara Puła

Ochrona granicy państwowej z elementami prawa
mgr Andrzej Ziobrowski

Pedagog
mgr Bożena Białas
mgr Barbara Kijowska
mgr Katarzyna Nagórzańska

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Przemysław Kołodziej

Podstawy retoryki
mgr Barbara Golemo
mgr Katarzyna Leżoń-Tabor
mgr Janusz Lech

Przyroda
mgr Monika Piekielniak-Kozik

Ratownictwo przedmedyczne
mgr Natalia Brożek

Religia
ks. mgr Marcin Kawa

Wiedza o społeczeństwie
mgr Wioletta Górowska-Kmieć
mgr Przemysław Kołodziej
mgr Agnieszka Ruta

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Lucyna Wardzała

Wychowanie fizyczne
mgr Jolanta Borsa
mgr Michał Borsa
mgr Olga Kopała
mgr Artur Nowak
mgr Łukasz Witek

Zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne
mgr Monika Spinda