Nauczyciele

Kadra nauczycielska I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Dyrektor – mgr Michał Wolak

Z-ca Dyrektora – mgr Anna Janczak

Biblioteka
mgr Agnieszka Ruta
mgr Lucyna Wardzała

Biologia
mgr Anna Zarzycka

Chemia
mgr Monika Piekielniak-Kozik

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Przemysław Kołodziej

Ekonomia w praktyce
mgr Leszek Lechowicz

Filozofia
mgr Jerzy Stelmach

Fizyka
mgr Michał Wolak

Geografia
mgr Leszek Lechowicz

Historia
mgr Wioletta Górowska-Kmieć
mgr Przemysław Kołodziej
mgr Agnieszka Ruta

Historia i społeczeństwo
mgr Wioletta Górowska-Kmieć
mgr Przemysław Kołodziej

Informatyka
mgr Michał Borsa
mgr Wioletta Górowska-Kmieć
mgr inż. Anna Gumułka
mgr Leszek Lechowicz

Język angielski
mgr Bożena Białas
mgr Magdalena Bobro
mgr Anna Bugajska
mgr Małgorzata Kacała-Niewiadomska
mgr Lidia Ostręga

Język francuski
mgr Anna Węc

Język niemiecki
mgr Izabela Jaroń-Romanowska

Język polski
mgr Barbara Golemo
mgr Anna Janczak
mgr Janusz Lech

Język rosyjski
mgr Izabela Jaroń-Romanowska
mgr Lucyna Wardzała

Matematyka
mgr Jolanta Jastrząb
mgr Mariusz Konieczny

Ochrona granicy państwowej z elementami prawa
mgr Andrzej Ziobrowski

Pedagog
mgr Bożena Białas

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Przemysław Kołodziej

Przyroda
mgr Monika Piekielniak-Kozik

Ratownictwo przedmedyczne
mgr Joanna Wszół

Religia
ks. mgr Marek Zembura

Wiedza o kulturze
mgr Leszek Lechowicz

Wiedza o społeczeństwie
mgr Wioletta Górowska-Kmieć
mgr Przemysław Kołodziej
mgr Agnieszka Ruta

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Lucyna Wardzała

Wychowanie fizyczne
mgr Jolanta Borsa
mgr Michał Borsa

Zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne
mgr Monika Spinda