Samorząd Uczniowski

 

Przewodnicząca SU – Martyna Minorczyk z klasy 3a

Zastępca przewodniczącego SU – Kornelia Leżoń z klasy 1d

Sekretarz SU – Gabriela Dziąćko z klasy 2b

Członek zarządu SU – Aleksandra Kupiec z klasy 2c

Opiekun SU – p. mgr Agnieszka Ruta