Działania Wolontariatu w II półroczu roku szkolnego 2021/2022

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią i brakiem możliwości spotkań z podopiecznymi np. DPS w Dąbrowie Tarnowskiej, młodzieży wraz z opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu udało się zrealizować wiele przedsięwzięć:

  • W związku z wybuchem wojny na Ukrainie zorganizowano szkolną zbiórkę potrzebnych artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, żywności, artykułów dla dzieci, itp. Zebrane dary zostały przekazane do punktów pomocy z terenu Dąbrowy Tarnowskiej;
  • Podarowanie podopiecznym DPS w Kupieninie babeczek i stroików świątecznych;
  • Podarowanie podopiecznym Hospicjum i DPS w Dąbrowie Tarnowskiej babeczek i stroików świątecznych;
  • Podarowanie podopiecznym z Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej babeczek i stroików świątecznych;
  • Zorganizowanie szkolnej zbiórki fantów na rzecz loterii organizowanej przez „Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej;

Dziękujemy młodzieży i wszystkim pracownikom szkoły, którzy wsparli działania Szkolnego Klubu Wolontariatu.