Wymagania edukacyjne

Szczegółowe wymagania dostępne są w bibliotece szkolnej.

 Biologia

p. Anna Zarzycka
klasy pierwsze
klasy drugie rozszerzone
klasy trzecie rozszerzone

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Anna Zarzycka
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy pierwsze zakres rozszerzony

 Chemia p. Monika Piekielniak-Kozik
 Edukacja dla bezpieczeństwa p. Przemysław Kołodziej

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Przemysław Kołodziej
 Ekonomia w praktyce p. Leszek Lechowicz
 Filozofia p. Jerzy Stelmach
 Fizyka

p. Michał Wolak

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Michał Wolak

 Geografia

p. Leszek Lechowicz
klasy pierwsze
klasa 2a grupa rozszerzona
klasa 3a i 3c grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Leszek Lechowicz
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasa 1a grupa rozszerzona

 Historia p. Wioletta Górowska – Kmieć
klasy pierwsze
klasa 2a grupa rozszerzona
p. Przemysław Kołodziej
klasa 1b
p. Agnieszka Ruta
klasy pierwsze kl. 1d i 1f
dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasa 1a grupa rozszerzona
 Historia i społeczeństwo p. Wioletta Górowska – Kmieć
klasy drugie
p. Przemysław Kołodziej
klasy trzecie
p. Agnieszka Ruta
klasy drugie cz.1 cz.2 cz.3
klasy trzecie kl. 3a
 Informatyka p. Michał Borsa – klasa 1e
p. Wioletta Górowska – Kmieć – klasa 1d

p. Leszek Lechowicz – klasa 1f 
p. Michał Borsa – klasa 2a grupa rozszerzona
p. Anna Gumułka – klasa 3a grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Wioletta Górowska – Kmieć – klasa 1a i 1b
p. Leszek Lechowicz – klasa 1c

 Język angielski

p. Bożena Białas,
p. Anna Bugajska,
p. Małgorzata Kacała – Niewiadomska,
p. Lidia Ostręga

klasy pierwsze
klasy drugie
klasy trzecie

p. Bożena Białas kl. 3b

 Język francuski p. Anna Węc
 Język niemiecki p. I. Jaroń – Romanowska
 Język polski p. Barbara Golemo
p. Janusz Lech 
p. Anna Janczak
 Język rosyjski p. Lucyna Wardzała

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Lucyna Wardzała

 Matematyka

p. Jolanta Jastrząb,  p. Mariusz Konieczny
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasa 1d grupa rozszerzona
klasy drugie zakres podstawowy
klasa 2a grupa rozszerzona
klasy trzecie zakres podstawowy
klasa 3a grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Jolanta Jastrząb,  p. Mariusz Konieczny
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasa 1a grupa rozszerzona

 Ochrona granicy państwowej
 z elementami prawa
p. Andrzej Ziobrowski
 Podstawy przedsiębiorczości p. Przemysław Kołodziej
 Przyroda p. Monika Piekielniak-Kozik
 Ratownistwo przedmedyczne p. Joanna Wszół
 Religia ks. Marek Zembura
 Wiedza o kulturze p. Leszek Lechowicz
 Wiedza o społeczeństwie

p. Wioletta Górowska – Kmieć
p. Przemysław Kołodziej
p. Agnieszka Ruta

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)

p. Przemysław Kołodziej
p. Agnieszka Ruta
klasy pierwsze kl. 1a i 1c

 Wychowanie fizyczne

p. Jolanta Borsa i p. Michał Borsa
dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Jolanta Borsa i p. Michał Borsa