Wymagania edukacyjne – PZO

 Biologia p. Anna Zarzycka, p. Olga Kopała
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy pierwsze zakres rozszerzony
klasy drugie zakres podstawowy
klasy drugie zakres rozszerzony – klasa 2b
klasy drugie zakres rozszerzony – klasa 2c
klasy trzecie zakres podstawowy
klasy trzecie zakres rozszerzony
klasy czwarte zakres rozszerzony
 Chemia p. Agnieszka Para, p. Monika Piekielniak-Kozik
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy pierwsze zakres rozszerzony
klasy drugie zakres podstawowy
klasy drugie zakres rozszerzony
klasy trzecie zakres podstawowy
klasy trzecie zakres rozszerzony
klasy czwarte zakres rozszerzony
 Edukacja dla bezpieczeństwa p. Przemysław Kołodziej, p. Monika Piekielniak-Kozik
klasy pierwsze
 Ekonomia w praktyce p. Leszek Lechowicz
klasy trzecie
 Fizyka p. Marta Mikrut
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy drugie zakres podstawowy
klasy trzecie zakres podstawowy
 Geografia p. Zofia Kądzielawa, p. Leszek Lechowicz
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy pierwsze zakres rozszerzony
klasy drugie zakres podstawowy
klasy drugie zakres rozszerzony
klasy trzecie zakres podstawowy
klasy trzecie zakres rozszerzony
klasy czwarte zakres rozszerzony
 Grafika komputerowa p. Michał Borsa
klasy trzecie
 Historia p. Wioletta Górowska – Kmieć, p. Przemysław Kołodziej, p. Agnieszka Ruta
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy drugie zakres podstawowy
klasy drugie zakres rozszerzony
klasy trzecie zakres podstawowy
klasy trzecie zakres rozszerzony
klasy czwarte zakres podstawowy
klasy czwarte zakres rozszerzony
 Historia i teraźniejszość p. Wioletta Górowska – Kmieć, p. Przemysław Kołodziej, p. Agnieszka Ruta
klasy pierwsze
 Informatyka p. Michał Borsa, p. Wioletta Górowska – Kmieć
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy drugie zakres podstawowy
klasy trzecie zakres podstawowy
klasy trzecie zakres rozszerzony
 Język angielski p. Bożena Białas, p. Magdalena Bobro, p. Anna Bugajska p. Paweł Duda, p. Małgorzata Kacała – Niewiadomska, p. Lidia Ostręga, p. Anna Węc
klasy pierwsze oraz wymagania szczegółowe zakres podstawowy / zakres rozszerzony
klasy drugie oraz wymagania szczegółowe zakres podstawowy / zakres rozszerzony
klasy trzecie
klasy czwarte oraz wymagania szczegółowe zakres podstawowy i rozszerzony
 Język francuski p. Anna Węc
klasy I – IV
 Język niemiecki p. Izabela Jaroń – Romanowska
klasy pierwsze oraz wymagania szczegółowe
klasy drugie oraz wymagania szczegółowe
klasy trzecie oraz wymagania szczegółowe
klasy czwarte oraz wymagania szczegółowe
 Język polski  p. Barbara Gniadek, p. Barbara Golemo, p. Anna Janczak, p. Janusz Lech, p. Katarzyna Leżoń-Tabor
klasy pierwsze
klasy drugie
klasy trzecie
klasy czwarte
 Język rosyjski p. Izabela Jaroń – Romanowska, p. Lucyna Wardzała
klasy pierwsze
klasy drugie
klasy trzecie
klasy czwarte
 Matematyka p. Jolanta Jastrząb,  p. Mariusz Konieczny p. Agnieszka Krzyścin, p. Barbara Puła, p. Michał Wolak
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy pierwsze zakres rozszerzony
klasy drugie zakres podstawowy
klasy drugie zakres rozszerzony
klasy trzecie zakres podstawowy
klasy trzecie zakres rozszerzony
klasy czwarte zakres podstawowy
klasy czwarte zakres rozszerzony
 Matematyka w praktyce p. Mariusz Konieczny, p. Barbara Puła, p. Michał Wolak
klasy pierwsze
klasy drugie
 Muzyka p. Bożena Białas, p. Anna Zarzycka
klasy pierwsze
 Ochrona granicy państwowej z elementami prawa p. Andrzej Ziobrowski
klasy pierwsze i drugie
 Podstawy przedsiębiorczości p. Przemysław Kołodziej
klasy drugie i trzecie
 Podstawy psychologii i komunikacji społecznej p. Bożena Białas, p. Barbara Kijowska
klasy drugie
 Podstawy ratownictwa przedmedycznego p. Natalia Brożek – Krywult
klasy drugie
 Podstawy retoryki p. Barbara Golemo
klasy drugie i  trzecie
 Podstawy zarządzania i finansów p. Leszek Lechowicz
klasy drugie
 Praktyczna nauka języka angielskiego p. Magdalena Bobro, p. Anna Bugajska
klasy drugie
 Ratownictwo przedmedyczne p. Natalia Brożek – Krywult
klasy trzecie
 Religia ks. Marcin Kawa, ks. Marcin Kołek
klasy I – IV
 Wiedza o społeczeństwie p. Wioletta Górowska – Kmieć, p. Agnieszka Ruta
klasy drugie
 Wychowanie fizyczne p. Jolanta Borsa p. Michał Borsa p. Olga Kopała p. Artur Nowak  p. Artur Łukasz Witek
klasy I – IV