KOMUNIKAT 2

W związku z pozytywnym wynikiem testu na Covid -19 jednego z nauczycieli i objęciem uczniów kwarantanną Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej podjął decyzję, że zajęcia lekcyjne od 12 października, tj. od poniedziałku,  będą realizowane w formie zdalnej przez platformę Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji. Wszystkie problemy techniczne lub braki sprzętowe proszę zgłaszać wychowawcom.