Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych

by ułatwić uczniom i nauczycielom kształcenie na odległość, zostały udostępnione bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników, które można podbierać ze stron internetowych wydawców. Zachęcamy do korzystania!
Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych