GEOlekcje Zwykła woda – niezwykła historia

W środę 7 kwietnia uczniowie grupy realizującej rozszerzone treści z geografii z klasy 2d wzięli udział w przedsięwzięciu: „Geolekcje #4: Zwykła woda – niezwykła historia“
Wydarzenie poprowadził p. mgr inż. Damian Pietrzak, pracownik Laboratorium Hydrogeochemiczne w Katedrze Hydrologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
W czasie tej niezwykłej lekcji uczniowie zaznajomili się z różnymi rodzajami wód podziemnych, ich składem, sposobami przemieszczania oraz zanieczyszczeniami. Poznali różnorodne znaczenie wody w życiu człowieka i gospodarowaniu, a także  lecznictwie. Przekonali się, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami wody dostępnych na rynku dla poszczególnych  konsumentów oraz według jakich kryteriów wybierać najlepszą wodę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.