ILO im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do udziału w jednym z dzieł Instytutu Myśli Schumana pn. Wielkanoc bez granic

Instytut Myśli Schumana włącza się w dzieło, które zapoczątkował Sługa Boży Robert Schuman, lider w służbie ludziom i pracy w prawdzie na rzecz dobra wspólnego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Instytut Myśli Schumana, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby poświęcać swoje życie trudowi pojednania narodów poprzez dzieła, które umożliwiają znoszenie powstałych granic nienawiści między narodami, tworzenie braterskiej przyjaźni między ludźmi i przebaczanie wyrządzonych krzywd.

Grupy Schumana w Polsce, Europie i na świecie stanowią żywą platformę do rozwijania relacji między ludźmi różnych narodów i wzajemnego zrozumienia oraz budowania jedności, solidarności i pokoju. Kształtują postawy oparte na cechach, którymi charakteryzował się Robert Schuman: pokorze, skromności, odpowiedzialności, miłosierdziu, uprzejmości, życzliwości, łagodności, prawości, sprawiedliwości, czystości serca, pragnieniu i wprowadzaniu pokoju.