„Jak wylecieć z gniazda i nie połamać sobie skrzydeł – trudna sztuka podejmowania decyzji”

W  środę 10 lutego 2021 roku miało miejsce niecodzienne wydarzenie zrealizowane w ramach cyklu spotkań z absolwentami I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki ogromnej życzliwości pana Macieja Wężowicza, kapitana lotnictwa cywilnego, zostały zorganizowane zajęcia motywacyjne poświęcone dokonywaniu ważnych życiowych wyborów oraz podejmowaniu trudnych decyzji.

Pan Maciej Wężowicz zaprezentował młodzieży ścieżkę rozwoju własnej kariery zawodowej, a także zdradził niektóre arkana pracy w lotnictwie. Jednocześnie nasz absolwent przedstawił uczniom i uczennicom klasy 2a interesujące metody i techniki wykorzystywane w procesie decyzyjnym, m.in. sposoby zastosowania akronimu PIOSEE używanego do rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów. W drugiej części spotkania młodzież miała szansę na zadawanie nurtujących ją pytań, nie tylko w kontekście omawianej tematyki.

Zajęcia miały walor międzypokoleniowych mostów budowanych pomiędzy aktualnymi i wcześniejszymi wychowankami w poszanowaniu 100-letniej tradycji szkoły i szczególnych osiągnięć naszych wspaniałych absolwentów. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia prawne wynikające z pandemii spotkanie zrealizowane zostało w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Składamy serdeczne podziękowanie za bardzo interesującą i pouczającą wideokonferencję.