Kolejny sukces w konkursie recytatorskim

Oliwia Trójniak z klasy 3a zdobyła wyróżnienie w 25. Jesiennym Turnieju Recytatorskim „Romantycznie” zorganizowanym w Szczecinie.

Z powodu sytuacji epidemicznej jubileuszową edycję tego ogólnopolskiego konkursu przeprowadzono wirtualnie. Oliwka zaprezentowała wiersz Teofila Lenartowicza pt. „Kapryśna”.  

Jury podczas ogłoszenia werdyktu podkreślało wysoki poziom uczestników konkursu, zauważyło dużą staranność w doborze repertuaru, jednocześnie zachęcało do dalszych poszukiwań artystycznych.

Przy ocenie komisja brała również pod uwagę aspekt wizualny prezentacji konkursowych.

Oliwii przyznano także nagrodę finansową ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gratulujemy!