Konkurs fotograficzno – filmowy „Przyroda wokół nas”

Zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficzno – filmowym „Przyroda wokół nas”

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

2. Celem konkursu jest propagowanie piękna przyrody polskiej oraz zachęcanie do fotografowania i filmowania obiektów przyrodniczych i krajobrazów widzianych z perspektywy własnego okna lub podwórka.

3. Tematem zdjęć lub filmu może być jakikolwiek obiekt przyrodniczy lub krajobraz.

4. Każdy uczestnik może oddać samodzielnie zrobione: 2 zdjęcia lub 1 film
Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: prezentacja1lo@o2.pl, zatytułowane Konkurs przyrodniczy.
W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, klasę oraz tytuł zdjęcia lub filmu.

5. Prace należy wysyłać do dnia 22 maja 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 maja 2020 roku

6. Szczegółowych informacji udziela p. Anna Zarzycka