Lista uczniów przyjętych do poszczególnych klas

Lista uczniów przyjętych do poszczególnych klas znajduje się na tablicy ogłoszeń, obok sekretariatu uczniowskiego.