Małopolska Chmura Edukacyjna 2019/2020

Startujemy z naborem do projektu !!!

Rozpoczynamy rekrutację do projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, który będzie realizowany w naszej szkole w następujących obszarach: matematyka,  język angielski, chemia i biologia. Projekt jest skierowany do uczniów, którzy zainteresowani są pogłębianiem wiedzy i umiejętności z powyższych przedmiotów na zajęciach on-line prowadzonych przez wykładowców małopolskich uczelni wyższych, a także na kołach naukowych.

Zapraszamy do udziału wszystkich tych, którzy chcą nabyć nowe kompetencje i nauczyć się czegoś nowego.

Na potrzeby projektu opracowano „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który zostanie zamieszczony na stronie  internetowej szkoły. Określono w nim zasady naboru, prawa i obowiązki uczestników przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje dostępne są u Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.

Zapraszamy do współpracy !!!