„Młodzi Małopolanie.EU”

Nasza szkoła została zarekomendowana   do udziału w tym projekcie „Młodzi Małopolanie.EU”.

Pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowany jest  projekt pt. #MłodziMałopolanie.EU, który będzie polegał na konsultacjach dotyczących: postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce, efektów ich wdrażania, a przede wszystkim oczekiwań młodzieży wobec proponowanych obszarów wsparcia oraz wypracowaniu wniosków, które posłużą, jako impakt do nowego programu.