Ogólnopolski Konkurs „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom”

I LO w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie

SZKOŁA PROMUJĄCA WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw uczniów, wychowanie ku wartościom oraz uwrażliwienie na prawdę i dobro.

Projekt obejmuje m.in. działania mające na celu rozwijanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego, empatii, wrażliwości na uniwersalne wartości.

Koordynatorem projektu w I LO jest p. Magdalena Bobro.