Podsumowanie szkolnej akcji „Pomagam być samodzielnym”

W dniu 18 czerwca młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami: panią Moniką Piekielniak-Kozik i panią Izabelą Jaroń-Romanowską, przekazała na ręce wychowawców Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej upominki dla podopiecznych, którzy w tym roku usamodzielniają się. Tym miłym akcentem zakończyliśmy akcję „Pomagam być samodzielnym” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów I LO. Dziękujmy wszystkim, którzy wsparli wspólne przedsięwzięcie.