Projekt #drzewodlaklimatu! 

13 kwietnia uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w projekcie #drzewodlaklimatu! Organizatorzy projektu: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Nadleśnictwem w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzili zajęcia terenowe polegające na posadzeniu sadzonek drzew. „Prace ogrodnicze” poprzedziła prelekcja uświadamiająca społeczności lokalnej powiatu dąbrowskiego znaczenie problemu postępujących zmian klimatycznych i konieczności adaptacji do nich.

Akcja zorganizowana została ramach realizacji LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA.