Rusza rekrutacja do projektu „Polak, Węgier – dwa bratanki”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Polak, Węgier – dwa bratanki”, który zakłada realizację 6-dniowej mobilności na Węgrzech w dniach 24-29 maja 2021 roku. Grupą docelową projektu są uczniowie kształcący się w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z Kartą zgłoszenia, którą dodatkowa można pobrać z Sekretariatu Szkoły lub strony internetowej szkoły – zakładka projekty.