Spotkanie z podróżnikiem z grupy trzask.pl na temat Kenii

24 stycznia 2020 r. młodzież z klas realizujących treści rozszerzone z geografii oraz inni chętni uczniowie wzięli udział w spotkaniu z podróżnikiem na temat Kenii zorganizowanym przez grupę trzask.pl.

Podczas prezentacji uczniowie mogli nie tylko zapoznać się ze zróżnicowaniem społeczno-ekonomicznym oraz przyrodniczym tego afrykańskiego kraju, ale dzięki ciekawej egzemplifikacji treści z zakresu geografii regionalnej zetknąć się w nietuzinkowy sposób z zupełnie odległym zarówno w sensie kulturowym, jak i przestrzennym obszarem na świecie.