Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Oliwia Trójniak z kl. 3a oraz Daria Toczek z kl. 2a otrzymały dyplomy potwierdzające przyznanie im Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną nie było oficjalnej uroczystości, w czasie której Pani Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty, wręczyłaby im wyróżnienia. Pan Dyrektor otrzymał jednak list okolicznościowy, którym Pani Kurator gratuluje uczennicom, zwracając jednocześnie uwagę, że ich sukces jest wynikiem wieloletniej solidnej nauki, pielęgnowania talentów i ciągłego doskonalenia się.

Gratulujemy dziewczętom i życzymy dalszych sukcesów!