Szkolenie z zakresu poruszania się w terenie dla uczniów klasy 1d

W dniu 29.05.21r. klasa I LO Straży Granicznej odbyła szkolenie z zakresu służby granicznej. Pierwsza część zajęć odbyła się przy bunkrze z  okresu II wojny światowej , przy którym uczniowie poznali historię bunkra w  kontekście działań wojennych. Następnie uczniowie udali się do miejscowości  Jaszczurowa  i od tego miejsca zaczęli  poznawać topografię terenu  i podstawy orientacji w terenie, określanie kierunków,  które zakończyły się na górze Chełm.