30 kwietnia 2021 Wirtualny Dzień Otwarty

Wirtualny Dzień Otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Serdecznie zapraszamy !

 

Linki do spotkań:

godz. 9.00 –  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619358905292?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 10.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619358978857?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 11.00 –  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619359006078?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 12.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619359030060?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 13.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619359052706?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d

godz. 14.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a083d89ebff464ad491e4938a4a48680d%40thread.tacv2/1619359078200?context=%7b%22Tid%22%3a%2207a40749-8f3b-47da-bc27-bcdb5ea16d41%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f9c7da-5721-4665-b95a-65ccd23f403b%22%7d