Wyjazd szkoleniowy uczniów klas drugich – straży granicznej

17 września 2020 r. klasy drugie straży granicznej zapoznawały się z terenem między Polską a Słowacją w rejonie miejscowości Piwniczna. W ramach zajęć z przedmiotu „ochrona granicy państwowej” uczniowie uczestniczyli w patrolu przy wybranych znakach granicznych. Podczas szkolenia zapoznawali się z topografią terenu, elementami, na które należy szczególnie zwrócić uwagę podczas warty, tj. na występowanie ewentualnych śladów i ich oznaczania. W trakcie zajęć uczniowie pokonali 12 km trasy w terenie górzystym.