Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów na wywiadówkę, która odbędzie się 23 marca 2022 roku. Program spotkania: 16.30 – przekazanie informacji dotyczących procedur maturalnych rodzicom uczniów klas III (po gimnazjum) – sala B4 17.00 – spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach Od 17.15 do 18.00 – konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów