Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów na wywiadówkę, która odbędzie się 7 czerwca 2022 roku o godzinie 16.30.