Wywiadówka

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów I LO na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się o godzinie 17 dnia 19 listopada 2020 r. (tj. w czwartek) w trybie zdalnym.