Wywiadówka

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów I LO na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się o godzinie 16:30 dnia 15 listopada 2021 r. (tj. w poniedziałek)