Wywiadówka

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów I LO na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się o godzinie 16:30 dnia 10 stycznia 2022 r. (tj. w poniedziałek), natomiast konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów od 16.45 do godz. 17.45 dnia 10 stycznia 2022 r.