Atuty

Atuty szkoły

DROGI UCZNIU KLASY ÓSMEJ!

Stoisz przed ważnym wyborem, który będzie miał wpływ na Twoją przyszłość. Rozpoczniesz naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Sądzimy, że tą szkołą jesteśmy właśnie my. Z nami nie będziesz się nudzić. Możesz mieć pewność, że u nas zdobędziesz rzetelną wiedzę i rozwiniesz swoje zainteresowania.

NASZA SZKOŁA OFERUJE:
• solidne wykształcenie; 
• dobre przygotowanie do matury i podjęcia studiów na wybranym kierunku;
• zajęcia fakultatywne ze wszystkich przedmiotów maturalnych;
• zajęcia językowe dostosowane do poziomu prezentowanego przez uczniów;
• kształcenie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, w tym: platform edukacyjnych e-learningowych oraz elementów mobile learningu;
• wymianę międzynarodową uczniów;
• zajęcia na uczelniach wyższych;
• możliwość rozwijania swoich pasji w kółkach zainteresowań;
• sprawdzenie swoich możliwości w olimpiadach i konkursach;
• pogłębianie wiedzy poprzez udział w projektach;
• wyjazdy do teatru, do kina, na wykłady naukowe i wycieczki krajoznawcze;
• rozwijanie zainteresowań sportowych, wyjazdy na łyżwy, udział w zawodach, rajdach, obozie narciarskim, itp.;
• udział w licznych przedsięwzięciach artystycznych – koło teatralne, projekty i konkursy;
• spotkania z ciekawymi ludźmi: absolwentami, podróżnikami itp.;
• system nauki jednozmianowy – nauka maksymalnie do godziny 14.55;
• stypendia naukowe dla wyróżniających się uczniów;
• pomoc materialną dla uczniów;
• przyjazne i bezpieczne warunki do nauki.

SZKOŁA DYSPONUJE:

• nowoczesnymi, wygodnymi salami lekcyjnymi z tablicami multimedialnymi;
• pracowniami przedmiotowymi: biologiczną, chemiczną, geograficzną;
• laboratorium językowym;
• pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu;
• zapleczem sportowym: salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym;
• zajęciami na basenie;
• gabinetem pedagoga;
• szatnią z indywidualnymi szafkami dla uczniów;
• sklepikiem szkolnym oferującym gorące posiłki i napoje;
• biblioteką z dostępem do Internetu.

SZKOŁA PONADTO ZAPEWNIA:

• opiekę psychologa;
• organizację imprez szkolnych: dyskotek, andrzejek, walentynek.