„Młodzi Małopolanie.EU”

Nasza szkoła została zarekomendowana   do udziału w tym projekcie „Młodzi Małopolanie.EU”. Pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowany jest  projekt pt. #MłodziMałopolanie.EU, który będzie polegał na konsultacjach dotyczących: postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce, efektów...