Klasa z rozszerzeniem z matematyki, geografii oraz języka angielskiego

Charakterystyka klasy:

Program klasy adresowany jest do uczniów, którzy wiążą swoją przyszłą karierę zawodową z kierunkami ekonomicznymi, stosunkami międzynarodowymi, handlem zagranicznym lub marketingiem.

Profil ten stosowny jest dla młodzieży świadomej swojej roli w nowoczesnych strukturach administracyjnych i społecznych rozwijającej się Europy, zainteresowanej przyczynami i przejawami różnych zjawisk społecznych, ekonomicznymi problemami współczesnego świata, turystyką i rekreacją, logistyką, geodezją, kartografią, e-gospodarką, telekomunikacją.

Rozszerzony zakres nauczania matematyki daje absolwentom także przygotowanie do studiów na kierunkach ścisłych i politechnicznych, takich jak: budownictwo, architektura, inżynieria produkcji, górnictwo, mechanika i budowa maszyn itp.

Program klasy rozwija predyspozycje kierownicze i organizacyjne młodzieży, oferuje wszechstronne przygotowanie w zakresie trzech przedmiotów rozszerzonych, co pozwoli uczniowi nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie świata, ale również dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego.

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język angielski,
  • geografia.