Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Charakterystyka szkoły:

Liceum dla dorosłych przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które z jakiegoś powodu nie rozpoczęły lub nie ukończyły nauki w szkole średniej. Nauczanie odbywać się będzie w trybie stacjonarnym. Dzięki temu, że liceum jest szkołą kształcącą w formie wieczorowej, słuchacze będą mogli uzupełnić swoje wykształcenie bez konieczności reorganizacji codziennego życia.

Liceum dla dorosłych realizuje podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, co sprawia, że słuchacze mogą liczyć na dobre przygotowanie do matury.

Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwent może kontynuować naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych.

Regulamin rekrutacji LO dla dorosłych 2020 2021