Oferta edukacyjna

LICEUM DLA MŁODZIEŻY

proponowane rozszerzenia

 

Drugi język obcy do wyboru:

język francuski

od podstaw

język niemiecki

kontynuacja

język rosyjski

od podstaw