Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, że zgodnie z art.81. ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r.( tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz.880 ze zm. ) wyrażam/nie wyrażam* zgodę   na  nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

mojego dziecka zarejestrowanego przez

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej( uroczystości , imprezy szkolne, zajęcia dydaktyczne, wycieczki i konkursy szkolne).

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie placówki oraz na stronach instytucji współpracujących ze szkołą,  kronice szkolnej i materiałach reklamowych (ulotki, plakaty,  banery) w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.

Zgoda obowiązuje do odwołania i zostałem poinformowany o możliwości odwołania niniejszej zgody.