Samorząd Uczniowski

 

Przewodniczący SU – Przemysław Dynak z klasy 2e

Pierwszy zastępca przewodniczącego SU – Anna Łoboda z klasy 2d

Drugi zastępca przewodniczącego SU – Martyna Minorczyk z klasy 2a

Sekretarz SU – Zuzanna Chrabąszcz z klasy 1a

Opiekun SU – p. Agnieszka Ruta