Wymagania edukacyjne

Szczegółowe wymagania dostępne są w sekretariacie szkoły.

 Biologia p. Anna Zarzycka
klasy trzecie rozszerzone
dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
klasy pierwsze podstawowe
klasy pierwsze rozszerzone
klasy trzecie rozszerzone

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Olga Kopała
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy pierwsze zakres rozszerzony
klasy drugie zakres podstawowy

 Chemia p. Agnieszka Para
p. Monika Piekielniak-Kozik
 Edukacja dla bezpieczeństwa dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Przemysław Kołodziej
p. Monika Piekielniak-Kozik
 Ekonomia w praktyce dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Leszek Lechowicz
 Filozofia p. Magdalena Bobro
 Fizyka dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Marta Mikrut
klasy pierwsze
klasy trzecie
p. Michał Wolak
klasy pierwsze
klasy drugie
 Geografia p. Leszek Lechowicz
klasa 3d grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Leszek Lechowicz
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasa 1d zakres rozszerzony
klasy drugie zakres podstawowy
klasy 2c i 2d grupa rozszerzona
klasy trzecie zakres podstawowy
klasa 3a grupa rozszerzona

 Historia p. Wioletta Górowska – Kmieć
klasa 3e grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Wioletta Górowska – Kmieć
p. Przemysław Kołodziej
p. Agnieszka Ruta
klasy pierwsze, drugie i trzecie

 Historia i społeczeństwo p. Wioletta Górowska – Kmieć
p. Agnieszka Ruta
klasy trzecie
 Informatyka p. Michał Borsa
klasa trzecia – grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)

p. Michał Borsa
p. Wioletta Górowska – Kmieć
klasy pierwsze
klasy drugie

 Język angielski p. Bożena Białas
p. Magdalena Bobro
p. Anna Bugajska
p. Paweł Duda
p. Małgorzata Kacała – Niewiadomska
p. Lidia Ostręga

klasy pierwsze
klasy drugie
klasy trzecie

 Język francuski p. Anna Węc
 Język niemiecki p. Izabela Jaroń – Romanowska
 Język polski p. Barbara Golemo
p. Anna Janczak
p. Janusz Lech
p. Katarzyna Leżoń-Tabor
p. Katarzyna Węgrzyn
 Język rosyjski

p. Lucyna Wardzała

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Izabela Jaroń Romanowska
p. Lucyna Wardzała

 Matematyka

p. Jolanta Jastrząb,  p. Mariusz Konieczny p. Barbara Puła

Ogólne kryteria ocen z matematyki

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Jolanta Jastrząb,  p. Mariusz Konieczny p. Barbara Puła

Ogólne kryteria ocen z matematyki

 Matematyka w praktyce

p. Mariusz Konieczny
p. Barbara Puła

 Ochrona granicy państwowej
z elementami prawa
p. Andrzej Ziobrowski
 Podstawy przedsiębiorczości p. Przemysław Kołodziej
dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
klasy drugie i trzecie
 Podstawy retoryki p. Barbara Golemo
p. Janusz Lech
p. Katarzyna Leżoń-Tabor
 Przyroda p. Monika Piekielniak-Kozik
 Ratownictwo przedmedyczne p. Joanna Wszół
 Religia ks. Marcin Kawa
 Wiedza o społeczeństwie dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Wioletta Górowska – Kmieć, p. Przemysław Kołodziej, p. Agnieszka Ruta
klasy pierwsze
p. Przemysław Kołodziej, Agnieszka Ruta
klasy drugie
 Wychowanie fizyczne p. Jolanta Borsa
p. Michał Borsa

p. Olga Kopała
p. Artur Nowak
dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Jolanta Borsa
p. Michał Borsa

p. Olga Kopała
p.Artur Nowak