Wymagania edukacyjne

Szczegółowe wymagania dostępne są w bibliotece szkolnej.

 Biologia

p. Anna Zarzycka
klasy drugie rozszerzone
klasy trzecie rozszerzone

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Olga Kopała
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasy pierwsze zakres rozszerzony
klasy drugie zakres podstawowy

p. Anna Zarzycka
klasy drugie zakres rozszerzony

 Chemia p. Agnieszka Para
p. Monika Piekielniak-Kozik
 Edukacja dla bezpieczeństwa

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Przemysław Kołodziej

 Ekonomia w praktyce

p. Leszek Lechowicz

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Leszek Lechowicz

 Filozofia p. Magdalena Bobro
 Fizyka

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Michał Wolak
klasy pierwsze
klasy drugie

 Geografia

p. Leszek Lechowicz
klasa 2d grupa rozszerzona
klasa 3a grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Leszek Lechowicz
klasy pierwsze zakres podstawowy
klasa 1d i 1c grupa rozszerzona
klasy drugie zakres podstawowy
klasa 2a grupa rozszerzona

 Historia

p. Wioletta Górowska – Kmieć
p. Agnieszka Ruta
klasa 2e grupa rozszerzona
klasa 3a grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Wioletta Górowska – Kmieć
p. Przemysław Kołodziej
p. Agnieszka Ruta
klasy pierwsze i drugie

 Historia i społeczeństwo p. Wioletta Górowska – Kmieć
p. Agnieszka Ruta
klasy drugie i trzecie
 Informatyka

p. Michał Borsa
klasa druga i trzecia – grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
klasy pierwsze
klasy drugie

 Język angielski

p. Bożena Białas
p. Magdalena Bobro
p. Anna Bugajska
p. Paweł Duda
p. Małgorzata Kacała – Niewiadomska
p. Lidia Ostręga

klasy pierwsze
klasy drugie
klasy trzecie

 Język francuski p. Anna Węc
 Język niemiecki p. I. Jaroń – Romanowska
 Język polski p. Barbara Golemo
p. Janusz Lech 
p. Katarzyna Leżoń-Tabor
p. Anna Janczak
 Język rosyjski

p. Lucyna Wardzała

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Lucyna Wardzała

 Matematyka

p. Jolanta Jastrząb,  p. Mariusz Konieczny p. Barbara Puła

klasy drugie zakres podstawowy
klasa 2d grupa rozszerzona
klasy trzecie zakres podstawowy
klasa 3a grupa rozszerzona

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Jolanta Jastrząb,  p. Mariusz Konieczny p. Barbara Puła

klasy pierwsze zakres podstawowy
klasa 1c grupa rozszerzona
klasy drugie zakres podstawowy
klasa 2a grupa rozszerzona

 Ochrona granicy państwowej
 z elementami prawa
p. Andrzej Ziobrowski
 Podstawy przedsiębiorczości p. Przemysław Kołodziej
dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
klasy drugie
 Podstawy retoryki

p. Katarzyna Leżoń-Tabor

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Anna Janczak

 Przyroda p. Monika Piekielniak-Kozik
 Ratownictwo przedmedyczne  p. Joanna Wszół
 Religia ks. Marcin Kawa
 Wiedza o społeczeństwie

dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Przemysław Kołodziej, p.Agnieszka Ruta
klasy pierwsze

p. Przemysław Kołodziej, Agnieszka Ruta
klasy drugie

 Wychowanie fizyczne

p. Jolanta Borsa
p. Michał Borsa

p. Olga Kopała
p. Artur Nowak
dla LO czteroletniego (po szkole podstawowej)
p. Jolanta Borsa
p. Michał Borsa

p. Olga Kopała
p.Artur Nowak