Projekt eTwinningowy „Our Book Club”

Czas ferii zimowych nie był równoznaczny z przerwą w działalności naszego eTwinningowego projektu „Our Book Club”. Biorące w nim udział uczennice oraz opiekunowie p. Magdalena Podkówka oraz p. Paweł Duda mieli okazję sprawdzić swą wiedzę na temat „Wielkich Nadziei” Dickensa rozwiązując quiz w aplikacji Kahoot. Wspomniany pojedynek z pozostałymi uczestnikami projektu odbył się 26 stycznia. Natomiast dzień później miało miejsce jeszcze jedno spotkanie online. Tym razem uczniowie zaangażowani w przedsięwzięcie dzielili się przemyśleniami dotyczącymi słynnego dickensowskiego dzieła. Była to znakomita sposobność do rozmowy w języku angielskim z uczniami z Turcji, Grecji, Hiszpanii oraz Francji.