Wyjazd na Węgry

Projekt 'Polak, Węgier dwa bratanki' – dzień 1&2 / podróż i integracja.
Project 'Pole and Hungarian brothers be' – day 1&2 / journey and integration.