Klasa z rozszerzeniem z języka polskiego i historii

Rozszerzenia: język polski, historia

Rozszerzony program nauczania języka polskiego i historii pozwala na łączenie zainteresowań historycznych i literackich z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania ciekawych zjawisk społecznych oraz wydarzeń kultury. Na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie rozwiną swoje umiejętności w komunikacji interpersonalnej. Nauczą się rozpoznawać i interpretować mechanizmy funkcjonowania kultury masowej i popularnej, a także kultury wysokiej. Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie osiągną biegłość w posługiwaniu się językiem obcym. Rozwiną również swoje umiejętności literackie, oratorskie i interpersonalne. Będą mieć okazję zaprezentować swoje zdolności i umiejętności, występując w przedstawieniach przygotowywanych w ramach koła teatralnego czy tworząc artykuły zamieszczane na stronie internetowej szkoły.