Search
Close this search box.

Po przejęciu gimnazjum przez miasto w 1930 roku zostało ono na mocy rozporządzenia Kuratorium Szkolnego w Krakowie z dnia 14 marca 1931 roku przemianowane na Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Skip to content