Ogłoszenia i zamówienia publiczne

Ogłoszenia i zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn Modernizacja energetyczna budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

zostało opublikowane:

  1. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00062316/01 w dniu 2021-05-24

 https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000062316%2F01

 

  1. na platformie zakupowej pod numerem 461807 w dniu 2021-05-24

 https://platformazakupowa.pl

 

  1. na platformie zakupowej powiatu dąbrowskiego pod numerem 461807 w dniu 2021-05-24

 https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski/proceedings