Search
Close this search box.

Od roku szkolnego 2005/2006 w Technikum Nr 2 kształcili się przyszli informatycy. W zespole funkcjonowało również Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Skip to content